Plan Nieuw Endel Dyck te Honselersdijk

Gemeente Westland heeft inmiddels haar principe goedkeuring aan dit plan gegeven. Dit plan ligt thans ter inzage, om te komen tot de benodigde bestemmingswijziging: wonen, groen en verkeer.

Het plan behelst de ontwikkeling en bouw van zes vrijstaande woningen op zes ruime woonpercelen, zoals deze op de inrichtingstekening zijn weergegeven. De toegestane inhoud van de te bouwen woningen is maximaal 1.000 m²! Voorwaarde, om hier een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een woning te verkrijgen, is dat er elders binnen gemeente Westland een woning, welke reconstructie voor de glastuinbouw in de weg staat, wordt afgebroken. Met de sloop van dergelijke woning komt er een woonrecht vrij. Met een woonrecht is het toegestaan een woning te bouwen op een daarvoor goedgekeurde uitplaatslocatie. Verkrijger van het woonrecht is niet zelf verplicht een woning te bouwen op een uitplaatslocatie. Hierdoor zijn de woonrechten “vrij verhandelbaar” en kan een ieder, als eigenaar van een woonrecht en een perceel binnen een uitplaatslocatie, diens gedroomde woning bouwen. Dit uiteraard na het doorlopen van de daarvoor vereiste procedure. Binnen dit plan zijn enkele woonrechten beschikbaar, maar wij kunnen nog enkele woonrechten gebruiken. Heeft u een woonrecht of overweegt u uw woning af te breken, omdat deze om de voor u betreffende reden vereist of gewenst is, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, voor een vrijblijvend gesprek!