Bouwkavel Endeldijk 69A te Honselersdijk

Bouwkavel Endeldijk 69A te Honselersdijk

Wilt u uw droomwoning bouwen, op een zeer ruim perceel grond, op een unieke locatie? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren! Vrij wonen binnen de bebouwde kom van Honselersdijk, maar met het gevoel van landelijk wonen! Dit woonperceel is direct aangrenzend gelegen aan de ontwikkellocatie Nieuw Endeldijk, alwaar 6 vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Met deze woningen in zijn geheel een unieke kleinschalige “Villa enclave”.

 • Kadastrale aanduiding:
  • Kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nummers:
   • 5894, groot circa 914 m².
   • 5895, groot circa 66 m².
   • Totaal groot circa 980 m².
 • Omgevingsvergunning:
  • Koper dient zelf, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. Koper is vrij in de keuze van de architect en bouwer.
 • Bestemmingsplan en vormgeving:
  • Vanuit het bestemmingplan heeft dit perceel overwegend de bestemming “Wonen” en is onderdeel Verzamelplan Glastuinbouw deel 2. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Vanuit de bestemming en vormgeving is dit perceel als volgt ingedeeld:
   • Circa 905 m² bestemming Wonen.
   • Circa 75 m² bestemming Verkeer.
 • Voor wat betreft de beeldvorming en inrichting van dit perceel verwijzen wij u naar aangehechte inrichtingstekening. Hierop is onderhavige bouwkavel Endeldijk 69A ingetekend als “onderdeel” van het totale bouwplan Nieuw Endeldijk. Echter in tegenstelling tot de andere woonpercelen is voor dit perceel, Endeldijk 69A, geen separaat woonrecht vereist.
 • Voorzieningen:
  • Aanleg weg. Thans is door en voor rekening van de ontwikkelaar, van project Nieuw Endeldijk, een “Repack” (gebroken puin) toegangsweg aangelegd. Deze ontsluitingsweg heeft overigens inmiddels de naam Nieuw Endeldijk toegewezen gekregen van de gemeente. De “insteek” vanaf de Endeldijk is voor circa 50% (= circa 75 m²) op bouwkavel Endeldijk 69A gelegen en 50% is onderdeel van het woonperceel met woonhuis Endeldijk 69. Echter de gehele breedte van deze “insteek” is ten behoeve van de hierbij aangeboden bouwkavel. Het horizontale deel van de op de tekening aangegeven weg is enkel ten behoeve van de percelen binnen plan Nieuw Endeldijk. De “werkweg” zal, zoals deze nu is aangelegd, dienst doen ten behoeve van de bouw en dus aanvoer van de te bouwen woningen en verder toebehoren. Na realisatie van de woningen, zal deze door en voor rekening van de ontwikkelaar worden voorzien van klinkerbestrating. Het betreffende wegtracé is in grijs weergegeven op de inrichtingstekening.
  • Straatverlichting. Langs de toegangsweg worden, door en voor rekening van de ontwikkelaar, een nader te bepalen aantal lantaarnpalen (straatverlichting) aangebracht, op nader te bepalen plekken, ter verlichting van de weg. Deze straatverlichting dient in stand te worden gehouden c.q. te worden voorzien van stroom en te worden onderhouden door de eigenaren van betreffende 6 woonkavels, binnen plan Nieuw Endeldijk, alsmede door de eigenaar van de woonperceel Endeldijk 69A en woning Endeldijk 69. In totaal dus 8 gebruikers c.q. betrokken partijen.
  • Hemelwaterafvoer/zuigleiding gietwater. Ten behoeve van de afvoer van het hemelwater, welke op woningen e.d. zal vallen, zal door en voor rekening van de ontwikkelaar een hemelwaterafvoerbuis worden aangelegd, welke zal afwateren op de “Nieuwe Tuinen vaart”. Hemelwater dient immers op het oppervlaktewater te worden afgevoerd. Vanuit deze leiding worden tevens diverse zuigputten gemaakt, zodat de siertuinen met slootwater kunnen worden voorzien van gietwater.
 • Nutsvoorzieningen: 
  • De aanleg van een elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd. Tussen de perceeleigenaren zal het recht en de verplichting worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van kabels en leidingen.
 • Meer informatie:
  • Voor meer informatie, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Graag geven wij u telefonisch, of in een persoonlijk gesprek aan tafel, nadere uitleg betreffende de mogelijkheden en alle ins en outs betreffende deze bouwkavel en aangrenzend project Nieuw Endeldijk!

Kenmerken

Adres: Endeldijk 69A te Honselersdijk.
Betreft: Bouwkavel ten behoeve van de bouw van een vrijstaand woonhuis.
Koopsom: € 685.000,00 v.o.n.
Oplevering: In overleg.
Status: Verkocht.