Bouwkavel Heenweg 11 te ‘s-Gravenzande

Bouwkavel Heenweg 11 te ‘s-Gravenzande
 • Kadastrale aanduiding:
  • Kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenzande, sectie L, nummer 8054, groot 1.800 m².
 • Omgeving:
  • Wilt u uw droomwoning bouwen, op een zéér ruim perceel grond, op een unieke locatie? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren! Gelegen net buiten de bebouwde kom, tegen het centrum van de dorpskern Heenweg en op korte afstand van het centrum van Naaldwijk en het Staelduinse bos!
 • Bestemmingsplan:
  • Onderhavig registergoed heeft conform het vigerende bestemmingsplan, betreffende circa 1.000 m² de bestemming “Wonen” en voor circa 800 m² de bestemming Agrarisch Glastuinbouw. Op deze circa 800 m² rust een kwalitatieve verplichting met koopoptie. Deze koopoptie is per 27 december 2018 gevestigd om reden van het beleid welke gemeente Westland hanteert, ten aanzien een maximale perceeloppervlakte bestemming Wonen van 1.000 m². Deze kwalitatieve verplichting geeft geen beperking op het dagelijkse gebruik! De koopoptie is vrij overdraagbaar wanneer perceel 8054 als geheel wordt verkocht aan een derde. Indien gewenst wordt u inzage en uitleg worden gegeven aangaande deze bepaling. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Omgevingsvergunning:
  • De aanvraag van een omgevingsvergunning, voor de bouw van een vrijstaande woning, is voor rekening van koper. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Woonhuis:
  • Ten aanzien van het hierbij aangeboden perceel grond is het, indien koper dit wenst, mogelijk dit registergoed met behoud van de woning te kopen, dus in de staat waarin het zich thans bevind.
 • Erfdienstbaarheden:
 • Ten aanzien van hier hierbij aangeboden registergoed en aangrenzende percelen zijn diverse erfdienstbaarheden gevestigd, waarbij hierna de erfdienstbaarheden zijn samengevat.
  • Ten behoeve van het achter gelegen glastuinbouwbedrijf:
   • Het recht van weg, bij calamiteiten en onderhoud, zijnde niet alledaags gebruik, om te komen van en te gaan naar de openbare weg (Heenweg), één en ander op de minst bezwarende wijze.
   • Het verbod om opgaande begroeiing en/of erfafscheiding(en) tegen het glastuinbouwbedrijf te hebben, welke hoger is (zijn) dan anderhalf maal de afstand tussen de glasopstanden en die begroeiing en/of erfafscheiding(en).
   • Het recht tot het volledig uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf.
   • Het recht tot het hebben, houden, onderhouden van een dekwasmachine ten behoeve van het glastuinbouwbedrijf.
  • Ten behoeve van de percelen 3875 en 6691 (Heenweg 15) en ten laste van 8054:
   • Het recht van overpad, om te komen van en te gaan naar de openbare weg (Heenweg), ter gehele breedte van de inrit. Op het slag mag niet worden geparkeerd en het verkeer mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
  • Ten behoeve van de percelen 7926 en 7930 (Heenweg 13) en ten laste van 8054:
   • Het recht van overpad, om te komen van en te gaan naar de openbare weg (Heenweg). Het is de eigenaar en bezoekers van Heenweg 13, verboden om op de inrit te parkeren en de doorgang richting het woonhuis Heenweg 11 te ’s-Gravenzande te beperken.
 • Richtprijs:
  • € 875.000,00 kosten koper.
 • Aansprakelijkheid:
  • Alle gegevens worden geheel vrijblijvend aan u verstrekt en zijn bestemd om een goede indruk te krijgen van onderhavig onroerend goed. Aan de juistheid van deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Adres: Heenweg 11 's-Gravenzande.
Betreft: Bouwkavel ten behoeve van de bouw van een woning.
Richtprijs: € 875.000,00 kosten koper.
Oplevering: In overleg.