Broekpolderlaan 45 te Honselersdijk

Broekpolderlaan 45 te Honselersdijk
 • Omgeving:
  • Wilt u uw droomwoning bouwen, op een wel zéér ruim perceel grond? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren! Vrij wonen in het buitengebied van Honselersdijk, dicht bij recreatiegebied De Wollebrand, en uitvalswegen A4 en A20!
  • In het verlengde van onderhavig perceel, aan de zuidwestzijde, tevens langs de Broekpolderlaan, zijn 3 woonkavels gesitueerd, waar op ieder perceel een vrijstaande villa zal worden gebouwd. Betreffende 3 bouwkavels zijn zogenaamde “uitplaatskavels”. Dit zijn percelen waarvoor, voor ieder perceel, elders een woning in het buitengebied van Westland is afgebroken. Op onderhavig perceel, Broekpolderlaan 45, is voor de herbouw van een woning geen bouwrecht benodigd, omdat hier reeds de woning Broekpolderlaan 45 staat en bij afbraak dit het recht geeft tot herbouw van een woning.
 • Kadastrale aanduiding:
  • Kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie B, nummer 2650, groot 2.250 m².
 • Omgevingsvergunning:
  • De aanvraag van een omgevingsvergunning, voor de bouw van een vrijstaande woning, is voor rekening van koper. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Woonhuis:
  • Ten aanzien van het hierbij aangeboden perceel grond is het, indien koper dit wenst, mogelijk dit registergoed met behoud van de woning, loods en hobbykas te kopen, dus in de staat waarin het zich thans bevind. Een separate omschrijving van de woning, loods en hobbykas is beschikbaar en worden u verstrekt indien u hierom verzoekt.
 • Bijzonderheden:
  • Tussen het hierbij aangeboden registergoed en de Broekpolderlaan is een strook grond gelegen met een oppervlakte van 1.150 m². Deze strook is eigendom van gemeente Westland. Betreffende bomen zijn door verkoper zelf geplant en met de gemeente Westland bestaat de afspraak van een persoonlijk recht tot het doen van onderhoud, door de huidige eigenaar van Broekpolderlaan 45. De nieuwe eigenaar van Broekpolderlaan 45 wordt door de gemeente uitgenodigd een verzoek te doen tot zelfbeheer van deze groenstrook. Afspraken met de nieuwe eigenaar en gemeente worden alsdan schriftelijk vastgelegd. Indien een nieuwe eigenaar geen belangstelling c.q. behoefte heeft aan onderhoud, ten aanzien van deze 1.150 m² groenstrook met bomen, zal gemeente Westland het onderhoud op zich nemen.
  • De verharding aan de zuidwestzijde van dit perceel geeft tevens toegang tot het naastgelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie B nummer 1810. Op dit perceel is vervangend water gegraven, een waterbassin aanwezig en staat een deel van de kas van de eigenaar van aangrenzend glastuinbouwbedrijf. Voormelde verharding wordt thans incidenteel gebruikt voor het verzorgen van de beestjes welke op een gedeelte van dit perceel 1810 lopen.
 • Bestemmingsplan:
  • Onderhavig registergoed heeft conform het vigerende bestemmingsplan, bestemmingsplan LOS, de bestemming “Wonen”. Bestemmingsplan LOS 1 is per 21 juni 2023 vast en geheel in werking. Ten aanzien van een aantal andere objecten, binnen LOS 1, loopt nog een beroepsprocedure, bij de Raad van State, waardoor dit bestemmingsplan nog niet de onherroepelijke status heeft. Voor de volledige passage, aangaande dit registergoed binnen dit bestemmingsplan, verwijzen wij u naar de bijlage welke aan deze verkoopbrochure is gehecht.
  • Indien gewenst wordt u inzage en uitleg worden gegeven aangaande deze bepalingen uit het bestemmingsplan.
  • Voor de verdere bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.
 • Richtprijs:
  • € 900.000,00 kosten koper.
 • Oplevering:
  • In overleg.
 • Meer informatie:
  • Voor meer informatie, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Graag geven wij u telefonisch, of in een persoonlijk gesprek aan tafel, nadere uitleg betreffende de mogelijkheden en alle ins en outs betreffende dit mooie unieke object!
 • Aansprakelijkheid:
  • Alle gegevens worden geheel vrijblijvend aan u verstrekt en zijn bestemd om een goede indruk te krijgen van onderhavig onroerend goed. Aan de juistheid van deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Adres: Broekpolderlaan 45 Honselersdijk.
Betreft: Perceel grond t.b.v. de bouw van een vrijstaand woonhuis.
Richtprijs: € 900.000,00 k.k.
Aanvaarding: In overleg.