Gezocht: Woonrecht

Gezocht: Woonrecht

Ten behoeve van enkele “uitplaatslocaties”, in Westland, zijn wij op zoek naar diverse “woonrechten”.

Enige uitleg omtrent het fenomeen “woonrecht” is mogelijk gewenst.

De woonrechten, ook wel genoemd bouwrechten, kunnen vrijkomen na sloop van (voormalige) agrarische dienstwoningen. Veelal zijn deze woningen door schaalvergroting van de glastuinbouw overbodig geworden of staan deze woningen nieuwe initiatieven, voor de glastuinbouw, in de weg. Tevens komt het voor dat de woning, met onder en omliggende grond, buiten verkoop is gehouden en resterende gronden (het glastuinbouwbedrijf) is verkocht aan buren. Indien voor de woning geen bestemmingswijziging naar “Wonen” is afgegeven, is deze woning formeel “strijdig” in gebruik. Met name bij verkoop van deze woningen lopen woningeigenaren tegen grote problemen aan, omdat een nieuwe eigenaar als “een nieuw geval” door de gemeente wordt gezien. Er bestaat dan een groot risico dat de gemeente de nieuwe eigenaar gaat handhaven en financierders deze woningen niet financieren in verband met voornoemde regelgeving. De bewoner van een woning met de agrarische bestemming Glastuinbouw dient namelijk, conform het bestemmingsplan, diens hoofdinkomen uit bijbehorend glastuinbouwbedrijf te halen. Het ontbreken van dergelijk glastuinbouwbedrijf maakt legale bewoning formeel onmogelijk!

Om de sloop van woningen te bevorderen bestaat er thans een sloopsubsidie vanuit de overheid: 20% van de WOZ waarde + € 10.000,00 voor de sloop van de woning. Totale maximum van de subsidie bedraagt € 100.000,00. Ten aanzien van de aanvraag van deze subsidie beschikken wij over een ruime ervaring en zijn wij u graag van dienst!

Indien u beschikt over een woonrecht, overweegt u uw woning te verkopen, te slopen of meer wenst te weten te komen omtrent voormelde subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!