Sprongenloet 9 – Broekpolderlaan te Honselersdijk

Sprongenloet 9 – Broekpolderlaan te Honselersdijk

Wilt u uw droomwoning bouwen, centraal gelegen in Westland, op een zeer ruim perceel grond? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren! Vrij wonen in het buitengebied van Honselersdijk, dicht bij recreatiegebied De Wollebrand, en uitvalswegen A4 en A20!

 • Kadastrale aanduiding: Kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie B, nummers:
  • 4499, kavel 1, groot circa 1.000 m². Verkocht!
  • 4500, kavel 2, groot circa 1.000 m². Niet te koop.
  • 4501, kavel 3, groot circa 1.045 m².
  • Kavel 2 is niet te koop. Verkoper zal deze in eigendom behouden en hier een nieuwe woning laten bouwen, voor eigen bewoning.
 • Bestemmingsplan en vormgeving:
  • Betreffende deze ontwikkellocatie, de realisatie tot bouw van drie vrijstaande woningen, is een bestemmingswijzigingsprocedure doorlopen, Sprongenloet 9/Broekpolderlaan te Honselersdijk, welk wijzigingsplan door bevoegd gezag per 3 maart 2023 is vastgesteld en per 12 juni 2023 onherroepelijk is geworden. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Voor wat betreft de indeling van deze percelen verwijzen wij u naar bijgaande inrichtingstekening. Op ieder van voormelde percelen mag een vrijstaand woonhuis worden gebouwd, conform de paragraaf “Wonen” van het onderhavige bestemmingsplan. Indien gewenst kunnen wij u deze doen toekomen of u kunt ze digitaal inzien op: www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Woonrechten: 
  • Voorwaarde om op de woonkavels een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan.
  • Uitgangspunt voor de bouw van een woning en dus onderdeel binnen de aankoop van ieder der percelen is de aankoop van een woonrecht, welke hier per woonrecht is gesteld op € 250.000,00 v.o.n.. Deze koopsom, van € 250.000,00, is in de gestelde vraagprijs van iedere kavel inbegrepen. Tevens is het mogelijk dat een koper, diens eigen woonrecht “meeneemt”. Deze zal alsdan, in overleg, worden verrekend in de aankoopsom.
 • Voorzieningen: 
  • aanleg weg.
   • Na notariële overdracht van de woonkavels zal door en voor rekening van de ontwikkelaar de toegangsweg, ten behoeve van de drie percelen, worden aangelegd.
  • Recht van overpad. 
   • Ten behoeve van de betrokken percelen zal over een weer een recht van overpad worden gevestigd om te komen van en te gaan naar de openbare weg. Rechten en plichten betreffende het overpad en onderhoud worden, ten tijde van de notariële overdrachten van betreffende percelen, gevestigd op de voor de notaris gebruikelijke wijze.
  • Hemelwaterafvoer/zuigleiding gietwater.
   • Ten behoeve van de afvoer van het hemelwater, zal door en voor rekening van de ontwikkelaar een hemelwaterafvoerbuis worden aangelegd, welke zal afwateren op de nabijgelegen sloot. Hemelwater dient immers op het oppervlaktewater te worden afgevoerd. Vanuit deze leiding worden tevens diverse zuigputten gemaakt, zodat de siertuinen met slootwater kunnen worden voorzien van gietwater.
 • Bebouwing: 
  • Op de woonkavels staan thans nog zeer oude glasopstanden. De sloop van deze opstanden is in de koopsom inbegrepen en worden in opdracht van de ontwikkelaar verwijderd.
 • Omgevingsvergunning:
  • Kopers dienen ieder, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Nutsvoorzieningen: 
  • De aanleg van een elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd. Tussen de perceeleigenaren zal het recht en verplichting worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van kabels en leidingen.
 • Oplevering:
  • In overleg.
 • Richtprijs:
  • Kavel 1: € 625.000,00 v.o.n.. Verkocht!
  • Kavel 3: € 625.000,00 v.o.n..
 • Aansprakelijkheid:
  • Alle gegevens worden geheel vrijblijvend aan u verstrekt en zijn bestemd om een goede indruk te krijgen van onderhavig onroerend goed.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting, aanvullende informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak!

Kenmerken

Adres: Sprongenloet 9 - Broekpolderlaan te Honselersdijk.
Betreft: 3 bouwkavels t.b.v. bouw 3 vrijstaande woningen.
Oplevering: In overleg.
Richtprijs kavel 3: € 625.000,00 v.o.n.