Van Buerenlaan nabij 31 te Kwintsheul

Van Buerenlaan nabij 31 te Kwintsheul

Wilt u uw droomwoning bouwen, op een ruim perceel grond, op een meer dan unieke locatie? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren!

 • Omgeving:
  • Nabij de dorpskern van Kwintsheul, gelegen aan een rustige doorgaande weg. De watergang naast de bouwkavel staat in directe verbinding met de Gantel en dus doorgaand vaarwater. Deze bouwkavel is gelegen in een bijzonder groene omgeving, met veel groen en natuur en nabij de villawijk De Gouwse Oevers!
 • Kadastrale aanduiding:
  • Kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nummer 8835 (gedeeltelijk), groot circa 912 m² grond. Na kadastrale uitmeting, door het kadaster, zal perceel 8835 (geheel) worden gesplitst in twee kadastrale percelen en verkrijgen beide percelen een zelfstandig kadastraal nummer. Voor de helderheid en omschrijving van de erfdienstbaarheden, is op de tekening de hierbij aangeboden bouwkavel aangeduid als perceel 8835 Y en het bij verkoper in eigendom verblijvende als 8835 Z.
 • Bestemmingsplan:
  • De bestemming van deze bouwkavel, in het vigerende bestemmingsplan, is bestemming Wonen. In combinatie met aangrenzende percelen is een bestemmingsplan procedure doorlopen en heeft geresulteerd in het bestemmingsplan Van Buerenlaan 31-31 te Kwintsheul. Dit bestemmingsplan is per 7 december 2021 onherroepelijk geworden. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar: www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Woonrechten: 
  • Voorwaarde om op deze bouwkavel een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan. In de hierbij aangeboden bouwkavel is een woonrecht inbegrepen.
 • Omgevingsvergunning:
  • De aanvraag van een omgevingsvergunning, voor de bouw van een vrijstaande woning en een uitritvergunning, is voor rekening van koper. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Nutsvoorzieningen: 
  • De aanleg van een elektra-, leidingwater-, Data- en rioolaansluiting zijn voor rekening van koper.
 • Bodemonderzoek: 
  • Door en voor rekening van verkoper heeft reeds een bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit de resultaten van dit onderzoek, blijkt dat deze bouwkavel geschikt is voor de bouw van een woning. Dit rapport kan op verzoek worden ingezien c.q. aan u worden verstrekt.
 • Erfdienstbaarheden:
  • Ten behoeve van perceel kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nummer 8835 Z, en ten laste van perceel kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nummer 8835 Y wordt het recht gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van een gietwater/hemelwater afvoerleiding, welke is gelegen aan de voorzijde van de bouwkavel, tegen de berm en parallel aan de Van Buerenlaan, alsmede de hemelwaterafvoer van de kas staande op perceel 8835 Z en in eigendom bij verkoper.
 • Eigendomsgrenzen:
  • De eigendomsgrens aan de noordzijde (=achterzijde) van het perceel is gelegen “achter” het aldaar door verkoper geplaatste hek. Het hek staat dus volledig op de hierbij aangeboden bouwkavel en is na eigendomsoverdracht eigendom van koper. De eigendomsgrens aan de oostzijde is gelegen aan de buitenzijde van de aldaar staande kasvoet van verkoper.
 • Richtprijs:
  • € 750.000.00 v.o.n..
 • Oplevering:
  • In overleg.
 • Verkoopproces:
  • De verkoop en toewijzing van deze bouwkavel zal middels inschrijving geschieden, waarbij verkoper zich het recht van gunning voorbehoud. Indien u een aankoopvoorstel wenst uit te brengen, kunt u het hiervoor benodigde inschrijfformulier aanvragen bij ons kantoor.

Kenmerken

Adres: Van Buerenlaan nabij 31 te Kwintsheul.
Betreft: Bouwkavel geschikt voor de bouw van een woning met een inhoud van 1.000 m³!
Richtprijs: € 750.000,00 v.o.n.
Oplevering: In overleg.