4 bouwkavels. Van Wijklaan te De Lier

4 bouwkavels. Van Wijklaan te De Lier

Wilt u uw droomwoning bouwen, op een zeer ruim perceel grond, op een meer dan unieke locatie? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren! Vrij wonen aan doorgaand water en genieten van alle rust. Dit plan is gelegen tussen de dorpskernen van De Lier en Schipluiden.

 • Kadastrale aanduiding: Kadastraal bekend gemeente De Lier, sectie I, nummers:
  • 1147, groot circa 2.156 m² grond, kavel 1. VERKOCHT!.
  • 1143, groot circa 1.575 m² grond, kavel 2. VERKOCHT!
  • 1142, groot circa 1.524 m² grond, kavel 3. VERKOCHT!
  • 1146, groot circa 2.907 m² grond, kavel 4. VERKOCHT!
 • Bestemmingsplan en vormgeving:
  • Betreffende deze ontwikkel locatie, de realisatie van de bouw van vier vrijstaande woningen, is in combinatie met naastgelegen percelen van De Tuinderij, bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoegd gezag is vastgesteld in het bestemmingsplan Van Wijklaan 2 te De Lier. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Vanuit de vormgeving en het toegestane gebruik zijn de percelen als volgt ingedeeld:
   • Kavel 1:
    • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
    • Circa 926 m² bestemming Groen
    • Circa 230 m² bestemming Verkeer
   • Kavel 2:
    • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
    • Circa 444 m² bestemming Groen
    • Circa 131 m² bestemming Verkeer
   • Kavel 3:
    • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
    • Circa 404 m² bestemming Groen
    • Circa 120 m² bestemming Verkeer
   • Kavel 4:
    • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
    • Circa 1.907 m² bestemming Groen
 • Woonrechten: 
  • Voorwaarde om op de woonkavels een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan.
  • Uitgangspunt en dus onderdeel binnen de aankoop van één van de percelen is de aankoop van een woonrecht, welke hier per woonrecht is gesteld op € 225.000,00 v.o.n.. Deze koopsom, van € 225.000,00, is in de gestelde richtprijs van iedere kavel inbegrepen.
  • Tevens is het mogelijk dat een koper, van één van de percelen, diens eigen woonrecht “meeneemt”. Deze kan alsdan, in overleg, worden verrekend in de aankoopsom.
 • Omgevingsvergunning:
  • Onderdeel van de verkoop van de percelen is dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning zal worden afgegeven voor de bouw van vier vrijstaande woonhuizen. Kopers dienen ieder, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. De koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Nutsvoorzieningen: 
  • De aanleg van de toegangsweg, elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd.
 • Oplevering:
  • In overleg.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting, aanvullende informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak!

Kenmerken

Adres: Van Wijklaan De Lier.
Betreft: Verkocht!
Oplevering: In overleg.