Zwethkade Zuid 11B te Den Hoorn gemeente Midden Delfland

Zwethkade Zuid 11B te Den Hoorn gemeente Midden Delfland
 • Omgeving:
  • Wilt u uw droomwoning ontwerpen en bouwen in gemeente Midden-Delfland, tegen de gemeentegrens van Westland. Middels deze zeer ruime kavel welke verscholen ligt in het groen kunt u dit nu realiseren! Een nostalgische rustieke plek in “de Woudse polder”, met aan 3 zijde water en één zijde kassen waardoor er geen doorgaand verkeer is en dus veel privacy. Dichtbij water De Zweth, met in de zomer plezier op het water en in de winter ijspret. De Zwethkade Zuid is gelegen tegen het recreatiegebied Zwethzone. Zwethzone is een in totaal 78 hectare groot groen en waterrijk gebied tussen de stadsparken van Rijswijk en het recreatiegebied De Wollebrand in Naaldwijk. Binnen en paar minuten in Delft, Schipluiden en Westland, maar ook dichtbij de uitvalswegen N211 (Veilingroute), N222 (Wippolderlaan) en A4.
 • Kadastrale aanduiding:
  • Kadastraal bekend gemeente Schipluiden, sectie G, nummer 1719, groot 1.735 m².
 • De bouwkavel:
  • De bouwkavel is zowel aan de noord-, oost- en zuidzijde omgeven door een brede watergang en voorzien van een “hardhouten beschoeiing”. Voor wat betreft de noordzijde is de eigendomsgrens in de watergang gelegen en aan de oost- en westzijde op de voormelde beschoeiing.
  • De op de bouwkavel aanwezige erfverharding blijft gehandhaafd.
  • De aanwezige hobbykas en schuur worden door en voor rekening van verkoper gesloopt en verwijderd.
 • Bestemmingsplan en vormgeving:
  • Voor de realisatie van deze bouwkavel is bestemmingsplan Zwethkade Zuid 11B opgesteld, welke inmiddels door het bevoegd gezag, gemeente Midden Delfland, per 27 september 2022 is vastgesteld. De gehele bouwkavel heeft de bestemming “Wonen”. Middels deze bestemming is het toegestaan hier een woning met aan-, uit- en bijgebouwen te bouwen met een totale inhoud van maximaal 1.000 m³, waarvan het totaal aan aan/uitbouwen en bijgebouwen maximaal 300 m3mag bedragen.
  • Verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde van doorgang van een onherroepelijk bestemmingsplan, welke beroepsperiode eindigt per 2 december 2022.
  • Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.
 • Omgevingsvergunning:
  • Koper dient zelf, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. De koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Bodemonderzoek: 
  • Door en voor rekening van verkoper heeft reeds een bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat deze bouwkavel geschikt is voor de bouw van een woning. Dit rapport kan op verzoek worden ingezien c.q. aan u worden verstrekt.
 • Rechten en plichten: 
  • Verkoper heeft met de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat alle thans op de bouwkavel aanwezige opstallen gesloopt dienen te worden, waarbij de kas uiterlijk 2 maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden gesloopt dient te zijn. De schuur mag tijdens de bouw worden gebruikt als opslag/bouwkeet, doch dient voor bewoning van de nieuw te bouwen woning gesloopt te zijn. Betreffende sloopwerkzaamheden en afvoer hiervan zijn voor rekening van verkoper.
  • Zoals gebruikelijk gaan de overige rechten en plichten uit de anterieure overeenkomst over op koper. Een kopie hiervan wordt u op aanvraag beschikbaar gesteld.
 • Nutsvoorzieningen:
  • In de schuur is thans een drie fase aansluiting elektra en leidingwateraansluiting aanwezig. Deze kunnen ten tijde van de bouw worden gebruikt als bouwaansluiting en nadien mogelijk worden verlegd naar de woning. Het verleggen van deze aansluitingen zijn voor rekening van koper.
 • Oplevering:
  • In overleg.
 • Vraagprijs:
  • € 775.000,00 v.o.n..
 • Meer informatie:
  • Voor meer informatie, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Graag geven wij u telefonisch, of in een persoonlijk gesprek aan tafel, nadere uitleg betreffende de mogelijkheden en alle ins en outs betreffende deze unieke bouwkavel!

Kenmerken

Adres: Zwethkade Zuid 11B te Den Hoorn.
Betreft: Bouwkavel voor de bouw van een woning.
Vraagprijs: € 775.000,00 v.o.n.
Oplevering: In overleg.