Woningbouwontwikkeling: Van Wijklaan te De Lier

Woningbouwontwikkeling: Van Wijklaan te De Lier

Het plan behelst de ontwikkeling en bouw van vier vrijstaande woningen op vier zeer ruime woonpercelen, zoals deze op de inrichtingstekening zijn weergegeven. De toegestane inhoud van de te bouwen woningen is maximaal 1.000 m²!

 • Omgeving: Dit plan is gelegen tussen de dorpskernen van De Lier en Schipluiden.
 • Kadastrale aanduiding: Kadastraal bekend gemeente De Lier, sectie I, nummers:
  • 1147, groot circa 2.156 m² grond, kavel 1.
  • 1143, groot circa 1.575 m² grond, kavel 2.
  • 1142, groot circa 1.524 m² grond, kavel 3.
  • 1146, groot circa 2.907 m² grond, kavel 4.
 • Bestemmingsplan en vormgeving:
  • Betreffende deze ontwikkellocatie, de realisatie van de bouw van vier vrijstaande woningen, is in combinatie met naastgelegen percelen van De Tuinderij, bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoegd gezag is vastgesteld in het bestemmingsplan Van Wijklaan 2 te De Lier. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Vanuit de vormgeving en het toegestane gebruik zijn de percelen als volgt ingedeeld:
 • Kavel 1:
  • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
  • Circa 926 m² bestemming Groen
  • Circa 230 m² bestemming Verkeer
 • Kavel 2:
  • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
  • Circa 444 m² bestemming Groen
  • Circa 131 m² bestemming Verkeer
 • Kavel 3:
  • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
  • Circa 404 m² bestemming Groen
  • Circa 120 m² bestemming Verkeer
 • Kavel 4:
  • Circa 1.000 m² bestemming Wonen.
  • Circa 1.907 m² bestemming Groen
 • Woonrechten: 
  • Voorwaarde om op de woonkavels een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan.
 • Omgevingsvergunning:
  • Onderdeel van de verkoop van de percelen is dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning zal worden afgegeven voor de bouw van vier vrijstaande woonhuizen. Kopers dienen ieder, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. De koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Nutsvoorzieningen: 
  • De aanleg van de toegangsweg, elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd.

Voor nadere informatie betreffende dit project verwijzen wij u hierbij naar ons aanbod.